Nhà tình thương Cái Rắn – Thời báo bảo trợ tặng quà học sinh nghèo đầu năm học 2014-2015 tại xã Lang Thíp – huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái

Ngày 7/9/2014 Caritas Hưng Hóa thay mặt Nhà tình thương Cái Rắn – Thời báo bảo trợ tặng quà học sinh nghèo đầu năm học 2014-2015 tại xã Lang Thíp – huyện Văn Yên – tỉnh Yên Bái.

Sau đây là danh sách học sinh nghèo nhận trợ cấp và một số hình ảnh:

h-c-b-ng-page-0011 img-25851 img-26081 img-26191

Văn phòng Caritas Hưng Hóa

You may also like

Comments are closed.