TỔ CHỨC CỦA HỘI

Nhà Tình Thương Cái Rắn là một tổ chức nhắm vào việc xây dựng cộng đồng cho các vùng nông thôn ở các làng nhỏ của Việt Nam.
Chúng tôi tìm giải pháp bền vững cho những cộng đồng về các vấn đề cần thiết nhất trong đó bao gồm nghèo đói, không có phương tiện sinh nhai, nhà cửa dột nát và thiếu bảo hiễm y tế, thiếu sự hỗ trợ cho giáo dục và dụng cụ học sinh.


CÔNG TÁC CỦA HỘI

Mục Tiêu của Nhà Tình Thương Cái Rắn là thực hiện việc xây dựng Cộng đồng tương trợ, Cứu đói và Giáo dục.
Xây dựng cộng đồng là quá trình mà chúng tôi hướng đến để cải thiện phúc lợi của trẻ em, người cao niên và những người cần sự giúp đỡ đặc biệt để vượt qua những thử thách và trở ngại đã ngăn cản họ sống một cuộc sống lành mạnh và no đủ.
Cải thiện đời sống là mục đích chúng tôi đang thực hiện nhằm giúp đỡ cho những người nghèo đang gặp cảnh khó khăn nhất thời.
Một số cá nhân cần trợ giúp thêm vì khiếm khuyết về thể xác hay trí tuệ.
Giáo dục để nhận thức rằng kiến thức là sức mạnh. Với một nền giáo dục thích hợp, các người trẻ có thể phát triển tận cùng khả năng của họ để đạt được tự tính bền vững.
Giáo dục là một công cụ giúp người ta vươn lên để thoát khỏi sự nghèo đói và sống cách thoải mái.
“Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta có được nhưng chúng ta thực hiện một cuộc sống bằng những gì chúng ta ban tặng.”
“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.”


CÁCH LÀM VIỆC CỦA HỘI

Chúng tôi phát triển các cộng đồng này bằng cách phân chia quỹ từ thiện để xây dựng và sửa chữa những căn nhà dột nát, giúp đào giếng khoan để có nước sạch, giúp học bỗng cho các học sinh nghèo.
Chúng tôi cung cấp cứu trợ đến nghèo đói bằng cách đưa các tiện nghi cơ bản như thực phẩm, quần áo, trường học vật tư, thuốc cho cộng đồng.
Chúng tôi giúp giáo dục cho cộng đồng bằng cách trao học bổng cho học sinh nghèo dựa thành tích học tập.
Tất cả các đóng góp tiền bạc sẽ nhận được biên lai khai thuế.