Buổi Dạ Vũ và Ăn tối với mục đích gây quỹ giúp trẻ em mồ côi, người già neo đơn và đồng bào nghèo ở Việt Nam và Campuchia.
Thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2013 tại nhà hàng Chu Sinh, 691 đường Somerset, Ottawa từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối…

Quang cao Sept 28-E Quang cao Sept 28-V

You may also like

Comments are closed.