Tủ hấp cơm đun bằng củi là món quà rất ý nghĩa của Hội Từ thiện “NHÀ TÌNH THƯƠNG CÁI RẮN” qua Caritas Hưng Hóa trao tặng các em học sinh dân tộc tại Điện Biên, với mong muốn giúp các em đảm bảo sức khỏe thể chất để học hành tốt. Ngày 28/01/2015 Caritas […]

Read More

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .fg-gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-1.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.7); } #gallery-1.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-1.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000; } #gallery-1.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000; } #gallery-1.fastgallery.gallery.fg_style2 .gallery-icon [...]
Read More

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .fg-gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-2.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.7); } #gallery-2.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-2.fastgallery.gallery .gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000; } #gallery-2.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000; } #gallery-2.fastgallery.gallery.fg_style2 .gallery-icon [...]
Read More